Competitively bid operating contracts

  Bangkok     2018
  Beijing     2015
  Bogota     2016
  Cali     2013
  Changzhou     2015
  Chengdu     2019
  Fuzhou     2021
  Guangzhou     2019
  Guiyang     2018
  Hangzhou     2017
  Islamabad     2015
  Istanbul     2012
  Jakarta     2020
  Jinan     2018
  Kuala Lumpur     2019
  Lanzhou     2019
  Mexico City     2013
  Nagoya     2013
  Nanchang     2019
  Nanning    PPP bid includes operation 2019
  Nantes     2011
  Paris     2016
  Pune     2015
  Wenzhou     2018
  Wuhan     2018
  Xiamen     2019
  Yichang     2019
  Zhengzhou     2019
  Zhongshan     2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.