Payment per bus-kilometre rather than per passenger

  Beijing     2015
  Bogota     2016
  Brisbane     2017
  Changzhou     2015
  Chengdu     2019
  Fuzhou     2021
  Guangzhou     2019
  Guiyang     2018
  Hangzhou     2017
  Islamabad     2015
  Istanbul     2012
  Jakarta     2020
  Jinan     2018
  Johannesburg     2012
  Lanzhou     2019
  Leon     2013
  Lianyungang     2017
  Nagoya     2013
  Nanchang     2019
  Nantes     2011
  Pune     2015
  Shanghai     2018
  Xiamen     2019
  Yichang     2019
  Yinchuan     2019
  Zhengzhou     2019
  Zhongshan     2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.