Buses paid for by operators rather than government

  Bangkok   2018
  Beijing   2015
  Bogota   2016
  Brisbane   2017
  Changzhou   2015
  Fuzhou   2019
  Guangzhou   2017
  Hangzhou   2017
  Islamabad   2015
  Istanbul   2012
  Jakarta   2019
  Jinan   2018
  Johannesburg   2012
  Kuala Lumpur   2019
  Lanzhou   2018
  Lianyungang   2017
  Lima   2011
  Los Angeles   2013
  Nagoya   2013
  Nanchang   2019
  Nantes   2011
  Paris   2016
  Pune   2015
  Shanghai   2018
  Shaoxing   2017
  Urumqi   2019
  Xiamen   2016
  Yancheng   2015
  Yichang   2019
  Zhengzhou   2016


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.