Competitively bid operating contracts

  Bangkok   2018
  Beijing   2015
  Bogota   2016
  Cali   2013
  Changzhou   2015
  Chengdu   2015
  Guangzhou   2017
  Guiyang   2018
  Hangzhou   2017
  Islamabad   2015
  Istanbul   2012
  Jakarta   2013
  Jinan   2018
  Kuala Lumpur   2015
  Lanzhou   2018
  Mexico City   2013
  Nagoya   2013
  Nantes   2011
  Paris   2016
  Pune   2015
  Shaoxing   2017
  Wenzhou   2018
  Wuhan   2018
  Xiamen   2016
  Yichang   2018
  Zhengzhou   2016
  Zhongshan   2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.