Payment per bus-kilometre rather than per passenger

  Beijing   2015
  Bogota   2016
  Brisbane   2017
  Changzhou   2015
  Chengdu   2015
  Fuzhou   2019
  Guangzhou   2017
  Guiyang   2018
  Hangzhou   2017
  Islamabad   2015
  Istanbul   2012
  Jakarta   2019
  Jinan   2018
  Johannesburg   2012
  Lanzhou   2018
  Leon   2013
  Lianyungang   2017
  Nagoya   2013
  Nanchang   2019
  Nantes   2011
  Pune   2015
  Shanghai   2018
  Xiamen   2016
  Yancheng   2015
  Yichang   2019
  Zhengzhou   2016
  Zhongshan   2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.