Bus Rapid Transit

BRT data, design and performance measures.


  Amsterdam
  Bangkok
  Beijing
  Bogota
  Brisbane
  Cali
  Cape Town
  Changzhou
  Chengdu
  Fengxian
  Fuzhou
  Guangzhou
  Guiyang
  Hangzhou
  Hanoi
  Islamabad
  Istanbul
  Jakarta
  Jinan
  Lanzhou
  Leon
  Lima
  Nagoya
  Nanchang
  Nanning
  Nantes
  Paris
  Pune
  Quito
  Shanghai
  Urumqi
  Wenzhou
  Wuhan
  Xiamen
  Yichang
  Yinchuan
  Zhengzhou
  Zhongshan

Performance

Vehicles & ITS

Electric buses

Infrastructure

Regulation & costs

Miscellaneous


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.