Fleet of regular buses using BRT stations

Guangzhou 859     (2017)  
Zhengzhou 430     (2016)  
Yichang 162     (2018)  
Amsterdam 0     (2018)  
Bangkok 0     (2017)  
Beijing 0     (2015)  
Bogota 0     (2016)  
Cali 0     (2013)  
Cape Town 0     (2012)  
Changzhou 0     (2015)  
Chengdu 0     (2015)  
Dar es Salaam 0     (2017)  
Guiyang 0     (2018)  
Hangzhou 0     (2017)  
Hanoi 0     (2017)  
Islamabad 0     (2015)  
Istanbul 0     (2012)  
Jinan 0     (2014)  
Johannesburg 0     (2012)  
Kuala Lumpur 0     (2015)  
Lianyungang 0     (2017)  
Lima 0     (2011)  
Mexico City 0     (2013)  
Nantes 0     (2011)  
Quito 0     (2008)  
Shanghai 0     (2018)  
Xiamen 0     (2016)  

Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.